Gillian Dodders

Gillian Dodders

IMDB


Crew

Men (2022)

IMDB: 6.1 (42059 votes)
Annihilation (2018)

IMDB: 7.9 (N/A votes)
Brooklyn (2015)

IMDB: 7.5 (128,876 votes)
Steve Jobs (2015)

IMDB: 7.2 (147071 votes)
Black Sea (2014)

IMDB: 6.4 (33111 votes)
Ex Machina (2014)

IMDB: 7.7 (551945 votes)
Vampire Academy (2014)

IMDB: 5.5 (50608 votes)
Gravity (2013)

IMDB: 7.7 (827,892 votes)
The Eagle (2011)

IMDB: 6.2 (63531 votes)
Never Let Me Go (2010)

IMDB: 7.1 (133198 votes)
Agora (2009)

IMDB: 7.1 (70702 votes)
Harry Brown (2009)

IMDB: 7.2 (82686 votes)
Sunshine (2007)

IMDB: 7.2 (252991 votes)
V for vendeta (2005)

IMDB: 8.2 (920,722 votes)
28 Days Later (2002)

IMDB: 7.6 (362218 votes)
Bridget Jones's Diary (2001)

IMDB: 6.7 (216735 votes)
Hotel Splendide (2000)

IMDB: 6.2 (1400 votes)