Glen Trotiner

Glen Trotiner

01.01.1957 (67 years) (Bronx, New York City, New York, USA)

IMDB


Cast

Regarding Henry (1991)

IMDB: 6.7 (28281 votes)

Crew

Bibi (2023)

IMDB: 8.1 (15 votes)
Banana Split (2018)

IMDB: 6.2 (3492 votes)
Set It Up (2018)

IMDB: 6.5 (40725 votes)
Braven (2018)

IMDB: 6.0 (24629 votes)
The Trust (2016)

IMDB: 5.4 (16797 votes)
Awakenings (2014)

IMDB: 6.0 (20 votes)
Blood Creek (2009)

IMDB: 5.3 (12481 votes)
Phone Booth (2002)

IMDB: 7.1 (273538 votes)
Maid in Manhattan (2002)

IMDB: 5.3 (83187 votes)
Independence Day (1996)

IMDB: 7 (578611 votes)
See No Evil, Hear No Evil (1989)

IMDB: 6.8 (55751 votes)
The Untouchables (1987)

IMDB: 7.9 (265511 votes)