Wyatt Sprague

Wyatt Sprague

IMDB


Crew

Don't Worry Darling (2022)

IMDB: 6.2 (91586 votes)
The Many Saints of Newark (2021)

IMDB: 6.3 (55181 votes)
Bad Therapy (2020)

IMDB: 4.4 (922 votes)
Let Him Go (2020)

IMDB: 6.7 (28968 votes)
Night School (2018)

IMDB: 5.6 (18708 votes)
The Ballad of Buster Scruggs (2018)

IMDB: 7.3 (107069 votes)
American Assassin (2017)

IMDB: 6.2 (64930 votes)
Split (2017)

IMDB: 7.3 (330,957 votes)
Collateral Beauty (2016)

IMDB: 6.8 (85836 votes)
Whiskey Tango Foxtrot (2016)

IMDB: 6.6 (47654 votes)
Into the woods (2014)

IMDB: 5.9 (127722 votes)
The Sitter (2011)

IMDB: 5.7 (66758 votes)
You Don't Know Jack (2010)

IMDB: 7.6 (25770 votes)
Taking Woodstock (2009)

IMDB: 6.7 (27808 votes)
Lust, Caution (2007)

IMDB: 7.5 (43013 votes)
Margot at the Wedding (2007)

IMDB: 6.0 (18906 votes)
Infamous (2006)

IMDB: 7.1 (17610 votes)
Robots (2005)

IMDB: 6.3 (127635 votes)
The Aviator (2004)

IMDB: 7.5 (364746 votes)
Bowfinger (1999)

IMDB: 6.5 (71723 votes)