Deepak Nayar

Deepak Nayar

IMDB


Crew

Strange But True (2019)

IMDB: 5.7 (650 votes)
The Beach Bum (2019)

IMDB: 5.5 (15106 votes)
Hampstead (2017)

IMDB: 6.0 (4148 votes)
Vampire Academy (2014)

IMDB: 5.5 (50608 votes)
Paranoia (2013)

IMDB: 5.7 (33954 votes)
Bullet to the Head (2012)

IMDB: 5.7 (46150 votes)
The Mistress of Spices (2005)

IMDB: 5.5 (5073 votes)
Bend It Like Beckham (2002)

IMDB: 6.6 (101340 votes)
The Million Dollar Hotel (2000)

IMDB: 5.9 (20288 votes)
Safe (1993)

IMDB: 7.7 (136 votes)
Wild at Heart (1990)

IMDB: 7.2 (77996 votes)