Stan Wlodkowski

Stan Wlodkowski

IMDB


Crew

Okja (2017)

IMDB: 7.3 (91426 votes)
Arrival (2016)

IMDB: 7.9 (571,806 votes)
Focus (2015)

IMDB: 6.6 (203946 votes)
Now You See Me (2013)

IMDB: 7.3 (562461 votes)
Monte Carlo (2011)

IMDB: 5.8 (39909 votes)
Push (2009)

IMDB: 6.1 (103105 votes)
In the Valley of Elah (2008)

IMDB: 7.2 (65,069 votes)
The Last Shot (2004)

IMDB: 5.6 (4047 votes)
One Hour Photo (2002)

IMDB: 6.8 (110701 votes)
Knockaround Guys (2001)

IMDB: 6.1 (21906 votes)
American Beauty (1999)

IMDB: 8.3 (1018704 votes)
Longtime Companion (1989)

IMDB: 7.5 (5080 votes)