Georgia Kacandes

Georgia Kacandes

Georgia Kacandes

IMDB


Crew

White Boy Rick (2018)

IMDB: 6.5 (12273 votes)
Criminal (2016)

IMDB: 6.3 (67255 votes)
The Hateful Eight (2015)

IMDB: 7.8 (468200 votes)
The Wolf of Wall Street (2013)

IMDB: 8.2 (1103722 votes)
Chasing Mavericks (2012)

IMDB: 7.2 (29875 votes)
Hugo (2011)

IMDB: 7.5 (293299 votes)
Bad Teacher (2011)

IMDB: 5.6 (186316 votes)
Bad Teacher (2011)

IMDB: 5.6 (186316 votes)
Syriana (2006)

IMDB: 6.9 (118,375 votes)
Blow (2001)

IMDB: 7.6 (231078 votes)
Girl, Interrupted (1999)

IMDB: 7.3 (154853 votes)
The Rainmaker (1997)

IMDB: 7.2 (77838 votes)
Gattaca (1997)

IMDB: 7.8 (250,800 votes)
Gattaca (1997)

IMDB: 7.8 (250,800 votes)
The Underneath (1995)

IMDB: 6.1 (3025 votes)
Casino (1995)

IMDB: 8.2 (436796 votes)
Mystery Train (1989)

IMDB: 7.6 (24167 votes)